Taverne restaurant Ter Biestmolen te Zwalm Mechelse koekoek Zwalmmolen
Taverne restaurant Ter Biestmolen te Zwalm

De molen

Geschiedenis Biestmolen.

De geschiedenis van deze watermolen gaat terug tot voor 1063 daar hij toen reeds behoorde tot de bezittingen van de Graaf van Vlaanderen waarvan hij de inkomsten uit de molen schonk aan de toenmalig opgerichte abdij van Ename om in het levensonderhoud van de Benediktijnermonnikken te voorzien.

Er was toen melding van “ een hofstee,acht bunder land ,een molen en de helft van het water”.Tijdens de middeleeuwen gaat de eigendom onder andere over op de prinsen van Gavere en Schorisse.De Franse Revolutie legde ook hier beslag op de molen(1793).Op 10 april1787 was er nog een prijsschatting gedaan van het draaiende werk.Op 13 pluviose van het jaarXII (5 februari 1804) wordt alles verkocht als zwart goed en het is Familie Desaegher uit Gavere die de molen verwerft..Uit de kadastrale leggers behorende bij de Poppkaart(1856)leren we dat erfgenaam Jos en bij zijn dood Constantinus Desaeghere de molen in hun bezit krijgen.Ingrijpende verbouwingen zullen gebeuren na de verkoop op dinsdag 3 maart 1868 aan Justin Simoens,zoon van Benedictus.Hij pakt eerst het molenaarshuis aan en vergroot dit in 1871 zoals het jaartal boven de ingangsdeur aangeeft.Daarna is de molen aan de beurt in 1883.Er komen twee bouwlagen bij en een verbreding met vijf meter waarbij de aan de zuidelijke kant langsstromende beek overwelfd wordt en het rad binnen het gebouw komt te liggen .Het voordeel tijdens de winter, zonder ijsgang te kunnen malen is graag meegenomen.

Victor,zoon van Justin erft de molen in 1896 doch hij overlijdt reeds op 40-jarige leeftijd op 6 juni 1913 zodat de weduwe en de kinderen alles onder beheer krijgen.Wellicht stamt de nu nog aanwezige monocylinder-diesel met verwarmkop uit deze periode waarin de molen een zeer grote bedrijvigheid kende.Met het uitbreiden van het elektriciteitsnet in Nederzwalm werd ook nog een Acec-motor van 15 pk. in bedrijvigheid gebracht.Met een klauwkoppeling kon men de beide krachtbronnen inschakelen

Ook hier ging met de schaalvergroting van de landbouw en de komst van industriële maalderijen de molenactiviteit stilaan teloor en na een ongeval waarbij Gerard Leys bij het smeren van een lager het leven verloor ,viel alles stil en trad verval in.De molen werd aangekocht door Gerard Braillon die er in 1987 een horecazaak in vestigde.De recente eigenaar vernieuwe het interieur in voorjaar en zomer 2008.Sinds 28 juli 1983 is het een beschermd monument samen met de omgeving